Skip to content

Opraclean

2.510 RSD

Opraclean – Jodoformska Gaza 1cm X 5 M
Sastav:
lOOcm2 Ribbon gaze impregnirano je sa 23mg jodoforma. (Ribbon gaza sadrži 24 niti po cm2, izrađenaje od 100% pamuka i sa utkanim je rubom). Ostale komponente: tečni parafin

Indikacije:
Opraclean® se koristi za aseptičnu tamponadu rana i drenažu šupljina posle hirurškog debridmana, apscesa, fistula, ulcusa i telesnih šupljina.

Kontraindikacije:
• Preosetljivost na jod
• Preosetljivost na neku od komponenata
• Hipertireoidizam
• Trudnoća
Napomena: Upotrebljavati samo pod nadzorom lekara : kod doilja, kod dece i novorođenčadi, kao i u slučaju tireoidne disfunkcije, posebno ukoliko se ponavlja aplikacija ili u slučaju velikih površina koje se tretiraju.

Neželjeni efekti:
Može izazvati kontaktne alergije (videti kontraindikacije). U takvim slučajevima Opraclean® mora odmah da se ukloni. U pojedinačnim slučajevima, sa velikim ranama može se javiti konfuzija, halucinacije, besvesno stanje, povraćanje, groznica ili ubrzan puls sa srčanom aritmijom. U takvim slučajevima, Opraclean® se uklanja odmah uz obaveznu dodatnu konsultaciju sa lekarom. Po pravilu ovi neželjeni efekti se povlače u roku od 3-8 dana posle završetka tretmana t trebalo bi ih tretirati simptomatski i uz lekarski nadzor ako je neophodno.
lnterakcije sa drugim preparatima
Opraclean® reaguje sa enzimskim preparatima.

Primena:
Opraclean® treba da aplikuje, menja i uklanja lekar. Lekar propisuje i dozu. Maksimalna dnevna doza jodoforma ne bi trebalo da prelazi 2g.

Dužina zadržavanja u rani:
Lekar odreduje koliko dugo Opraclean® ostaje u rani. Po pravilu Opraclean® treba menjati u intervalu ne dužem od 24 časa. Učestalost menjanja Opraclean® -a zavisi od indikacija i stanja rane. Dužina tretmana određuje se u konsultaciji sa lekarom.

Važna napomena:
Okluzivni zavoji ne bi trebalo da se aplikuiu preko Opraclean® gaze kada se previjaju velike površine. Ukoloko se koriste velike količine Opraclean® -a (peritonealna šupljina) odnos izmedu jodofoma i hloroforma može izazvati simptome narkoze kod pacijenta. U takvom slučaju Opraclean® odmah ukloniti.

Čuvanje i rok trajanja:
Čuvati na temperaturi ispod 25°C i van domašaja dece. Opraclean® je pakovan u aluminijumskoj foliji koju pre upotrebe na naznačenom mestu treba otvoriti Posle otvaranja aluminijumske folije, Opraclean® se mora upotrebiti odmah. Za jednokratnu je upotrebu.
Opraclean® se ne može sterilisati Rok trajanja 5 godina.

Dimenzije i pakovanja :
Širina: 1;2 i 5 cm
Dužina: 5m

Pakovanje: pojedinačno u aluminijumskoj foliji.

Proizvođač: LOHMANN RAUSCHER

Kategorija:
Podeli ovaj proizvod: