Skip to content

Diapaste 2g

2.445 RSD

Proizvođač: DIADENT

Kalcijum Hidroksid Pasta sa Barijum Sulfatom
Diapaste je materijal za ispune kanala korena za prekrivanje pulpe i punjenje inficiranog kanala korena zuba. Takođe je dobar za nanošenje kao medikament. Sadrži Kalcijum Hidroksid i Barijum Sulfat, ima dobru radiopaknost i antibakterijsku funkciju.
Diapaste je veoma stabilna, bez očvršćavanja i separacije, ima visoku propustljivost kroz određeni špric.
Takođe, Diapaste ima odličan pristup apeksu i biokompatobilnost sa periapikalnim tkivom.

SASTAV
Kalcijum Hidroksid
Barijum sulfat
Propilen antifriz
Zadebljanje agenta
Voda

INDIKACIJE
Tretman inficiranog kanala korena zuba
Privremeni ispun kanala korena
Ispun za kanale korena kod mlečnih zuba i zuba u razvoju
Tretman posle ekstrahovane pulpe
Ispun pri pulpotomiji
Privremeno zatvaranje i prekrivanje pulpe

PREPORUČENA PROCEDURA
1.    Posle preparacije kanala korena ,očistiti i posušiti kanal nežno.
2.    Aplikujte vrh šprica u kanal korena.
3.    Nanesite pastu laganim pritiskom na klip šprica. Indikator na spricu je primetan.
4.    Izvucite špric lagano kada pasta ispuni kanal u potpunosti.
5.    Uklonite višak paste sa površine.
6.    Uklonite vrh šprica za jednokratnu upotrebu, zatvorite kapicu lagano i čuvajte na hladnom mestu.

UPOZORENJE
Diapaste koriste stomatolozi iskljucivo za dentalnu upotrebu I pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu Diapaste.
Ne koristiti Diapaste kod pacijenta koji ima upalu ili alergiju.
Ne istiskajte pastu jako, pacijent možda ima akutne bolove.
Pri slučajnom kontaktu sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i obratiti se lekaru.
Izbegavajte direktno izlaganje suncu.
Čuvajte na hladnom mestu (Temperatura 10C~25C)
Držite čvrsto zatvoren špric kada ne koristite Diapaste duže vreme.
Ne koristite kao unutrašnji lek.
Ne koristite posle roka upotrebe.

Kategorija:
Podeli ovaj proizvod: