Skip to content

Amalgam NU Alloy 3 a50

5.250 RSD

  • Nu Alloy ® dp je disperzna dentalna legura sa visokim sadržajem bakra i bez cinka.
  • Disperzna faza je mešavina nepravilnih čestica oštrih ivica i obrađenih sferičnih čestica.
  • Visok sadržaj bakra: >12%. Nu Alloy® dp je jedinstvena kompozicija legure sa apsolutnom homogenošću njenih čestica.
  • Zahvaljujući njenom optimalnom hemijskom sastavu (45%Ag, 31%Sn i 24%Cu) i visokom sadržaju bakra, gama 2 faza je eliminisana iz mikrostrukture legure. Kao rezultat toga, smanjuju se problemi krtosti i nestabilnosti legure u korozivnim sredinama.
  • Morfologija legure se sastoji od obrađenih sferičnih i nepravilnih čestica oštrih ivica što rezultuje brzim sjedinjavanjem legure sa optimalnim sadržajem žive od 50% (odnos žive i legure 1:1) i poboljšanim fizičkim i mehaničkim osobinama legure.
  • Legura ima visok stepen otpornosti na marginalne pukotine, odličnu adaptaciju i marginalno zaptivanje zahvaljujući homogenosti čestica.
  • Granulometrijom sfernih i prizmatičnih čestica legure omogućena je fina i glatka završna površina.
Kategorija:

Nema na zalihama

Podeli ovaj proizvod: